No podeu fer una nova comanda des del vostre país: US

Condicions

Text legal

CENTRE TÈXTIL MASSANA, S.L.

C / Josep Calvet, 80Mataró (Barcelona) - NIF: A60882248- Registre Mercantil: Inscrita registre mercantil Barcelona Foli 211, Tom 38099, Full B-134.950.

www.masana.es (en endavant "el portal"), és un servei de la societat Centro Textil Massana, SL (en endavant Massana)

Es fa constar que les presents condicions regeixen exclusivament la venda per part de Massana de productes presentats en el seu lloc web: www.massana .es i que, com ja s'ha aclarit anteriorment, els productes que s'ofereixen en el portal, estan reservats a particulars.

La confirmació d'una comanda, d'un producte ofert en el lloc www.massana.es, implica l'acceptació expressa per part seva de les presents condicions generals de venda, sense que sigui necessària la seva signatura per confirmar aquesta acceptació.

Clàusula 1. Preu

1.1 - Els preus dels nostres productes s'expressen en euros amb tots els impostos inclosos; no s'inclouen les despeses de gestió i enviament que són de 5 € per a tot Espanya (5,85 € per a les Balears), import el qual s'indicarà en el moment de la confirmació definitiva de cada comanda (vegeu condicions d'enviament).

1.2 - Massana es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda.

1.3 - Els productes seran propietat de Massana, fins que s'aboni per complet el seu preu a Massana.

1.4 - El preu dels productes serà el que s'estipuli en cada moment a la nostra pàgina web, excepte en cas d'error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu d'algun dels productes que vostè ha encarregat a una comanda, l'informarem el més aviat possible i li abonaríem la diferència.

No estarem obligats a subministrar-li cap comanda amb productes a preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li haguem enviat la Confirmació d'Enviament) si l'error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

Clàusula 2. Modalitats de comanda

A Internet: www.massana.es

Les dades contractuals seran objecte de confirmació i aquestes dades contractuals es recopilaran abans de la realització de l'enviament.

Massana es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d'un client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d'una comanda anterior.

Ens comprometem a acceptar la
seva ordre de comanda d'acord amb els termes de les condicions generals de venda aquí exposades.

El client declara conèixer i acceptar les presents condicions generals de venda abans de confirmar les seves comandes.

La confirmació d'una comanda implica, per tant, l'acceptació d'aquestes condicions generals de venda. Llevat que es demostri el contrari, les dades registrades per Massana constitueixen una prova del conjunt de transaccions realitzades entre Massana i els seus clients.

Massana farà tot el possible per gestionar totes les comandes.

Clàusula 3 - Disponibilitat

Les nostres ofertes de productes i preus són vàlides mentre s'exposin al lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles.

Per als productes que no es trobin en els nostres magatzems, les nostres ofertes són vàlides amb la condició que hi hagi disponibilitat.

Dins d'aquest marc, es facilitaran indicacions sobre la disponibilitat dels productes en el moment en què es processi cada comanda.

En el cas que el producte no estigui disponible després del processament d'una comanda, s'informarà al client per correu electrònic o per telèfon del lliurament de només una part de la seva comanda, o bé de la cancel·lació del mateixa. El client rebrà la devolució de l'import complet o parcial de la seva comanda en un termini màxim de
15 dies a partir de la realització de la comanda.

Clàusula 4. Pagament

4.1 Forma de pagament

El pagament de les compres s'efectua mitjançant Targeta de Crèdit i sistema PayPal.

Acceptem les següents targetes de crèdit: De crèdit i dèbit VISA, VISA ELECTRON i MASTERCARD.

En el moment del pagament, es connectarà amb la passarel·la de pagament de "La Caixa" que serà de forma immediata i es considerarà efectiva després de la confirmació de l'entitat bancària.

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d'un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies al protocol SSL.

En el moment en que premi el botó "Validar", durant la confirmació de la comanda, el nostre banc verifica la validesa del número de la targeta de crèdit i comprova que no estigui bloquejada.

Massana no té en cap cas accés a les seves dades bancàries ni les guarda als seus servidors. Per aquest motiu, ens les haurà de facilitar de nou cada vegada que faci una nova transacció a la nostra pàgina web.

D'aquesta manera, obté una doble protecció contra abusos i fraus.

 

4.2 Pagament segur

En conformitat amb el nostre compromís respecte a la seguretat dels pagaments, l'informem que Massana, a través de la seva entitat bancària "La Caixa", verifica la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d'una comanda.

Aquest procés forma part de la nostra lluita contra el frau en les formes de pagament per Internet i per protegir el conjunt dels consumidors.

Massana, amb l'objectiu d'impedir la utilització fraudulenta de les dades bancàries dels nostres clients, utilitzarà una passarel·la de pagament de la seva entitat bancària: "La Caixa", que realitza un procés de verificació d'aquestes dades. En l'àmbit d'aquest procés, Massana es reserva el dret de sol·licitar als seus clients l'enviament (per fax o correu postal) d'una còpia a dues cares del seu document nacional d'identitat, així com d'un justificant del seu domicili de no més de tres mesos d'antiguitat. No es podrà enviar cap comanda abans de la recepció i la comprovació d'aquests documents. Els documents sol·licitats s’hauran d'enviar en un termini de sis dies hàbils.

Massana es reserva el dret d'efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents esmentats anteriorment, o si aquests no són vàlids.

Clàusula 5-Lliurament

5.1 Aspectes generals

Els terminis de lliurament depenen del temps de gestió de la comanda, al qual cal afegir els terminis d'enviament, els quals poden variar en funció de la xarxa de distribució prevista pels nostres transportistes per a cada regió. El nostre compromís és el lliurament en un termini de 3 a 5 dies laborables.

Els terminis d'expedició d'una comanda varien per a cada venda i s'indiquen en la fase de confirmació de la comanda. També s'esmenten en el missatge de recapitulació de la comanda i poden consultar-se en El meu compte / Les meves comandes.

Els productes s'envien a l'adreça indicada pel client durant la realització de la comanda. Per tal d'optimitzar el lliurament, convidem a que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada dins l'horari laboral habitual.

Massana es reserva la possibilitat de fraccionar els enviaments. En aquest cas, només es facturaran les despeses de gestió i enviament corresponents a un únic enviament.

Les comandes s'envien a través de l'agència de transports CORREOS EXPRESS per tota la península, i l'agència AZKAR per als enviaments a Balears, subjecte a futures modificacions.

Massana no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l'enviament.

5.2 Problemes amb el lliurament

Si el client no es troba a l'adreça indicada per rebre el seu paquet, normalment s'intenta lliurar el paquet a un familiar o una persona que visqui al mateix lloc. Altrament, es deixa a la bústia una notificació
per concertar lliurament.

En el moment en que rebi el seu paquet, ha de:

  • Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.
  • Davant de qualsevol disconformitat, posis-vos en contacte amb atenció al client.


En cas que el producte es retardi o no arribi al seu destí, el client pot dirigir-se al nostre servei d'atenció al client, enviant un correu electrònic a través del formulari de contacte del portal o bé telefònicament al servei d'atenció al client. El correu electrònic d'atenció al client és:
shop@massana.es, i el número de telèfon Atenció al Client: 93 741 55 45 (Horaris d'oficina).


En cas d'una devolució a causa de la impossibilitat de lliurar la comanda (adreça del destinatari incorrecta, termini de recollida acabat ... etc) el client és automàticament notificat per correu electrònic. Sense notícies per part seva en els propers 3 mesos a partir de la recepció del correu electrònic, Massana es reserva el dret de cancel·lar la comanda.

Clàusula 6. Devolució.

D'acord amb el que estableix el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client disposa d'un termini de devolució de quinze dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia. Per a això disposa d'un formulari de contacte. Un cop transcorregut aquest termini no s'acceptarà cap reclamació.

Totes les devolucions
seran recollides pel nostre transport:

No es podrà exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis clars que els productes s'han usat de forma perllongada (més d'uns minuts). No s'acceptaran devolucions de llenceria que hagi estat emprovada. És obligatori tornar els productes correctament protegits, al seu embalatge original,  i en perfecte estat per a la seva venda posterior (sense desperfectes, tares o taques causades pel client) i juntament amb el seu (s) accessori (s) corresponent (s).

No es podrà acceptar cap paquet que no tingui
les dades de la persona que efectua la devolució(Nom, cognoms, adreça, número de comanda). La devolució dels productes o serveis sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades pel client.

Aquestes quantitats s'han d'ingressar al banc del client en un termini màxim de 15 dies a partir de l'exercici del dret de devolució.

En tots els casos, s'enviarà un correu electrònic al client informant del reemborsament.

En conformitat amb la legislació bancària, no es podran efectuar reemborsaments en targetes de crèdit en que la data de caducitat hagi vençut. En aquest cas, Massana es reserva el dret de sol·licitar al client totes les dades necessàries per efectuar el reemborsament corresponent.

Si el client ha utilitzat vals de compra aquests seran retornats al seu compte a Massana.es, amb prioritat.Clàusula 7. Productes.

Els productes oferts s'adeqüen a la legislació espanyola vigent i a les normes aplicables a Espanya.

La societat Massana farà tot el possible perquè les imatges fotogràfiques dels seus productes representin fidelment els productes oferts. Així mateix, cada producte va acompanyat d'una descripció exacta de les seves característiques principals. En cas que hi hagi una falta de correspondència evident entre les característiques del producte i la seva representació, el client el podrà tornar i sol·licitar el seu reemborsament d'acord a l'estipulat a la clàusula 6.

Clàusula 8. Modificacions.

La informació que apareix en aquest web site és la vigent en la data de la seva última actualització. Massana es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquesta pàgina web.

No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest web site. No obstant això Massana es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que estimi convenients, podent fer ús d’aquesta facultat en qualsevol moment i sense previ avís, pel que fa a la disponibilitat dels seus productes i campanyes.

Massana es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions generals de venda, així com les condicions i termes d'ús d'aquesta pàgina web. Qualsevol modificació d’aquests s'anunciarà convenientment. L'entrada en vigor de les modificacions de les condicions d'ús es produirà des del moment de la seva publicació en aquesta pàgina web.

Clàusula 9. Protecció de dades personals

POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DE LA WEB:

EL TITULAR s'obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals continguda en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, i el RGPD 2016/679 UE.

9.1 Legitimació del Tractament:

La base de legitimació del tractament de les seves dades és el Consentiment de l'interessat. Si ens dóna el seu consentiment, li enviarem comunicacions comercials i portarem a terme els tractaments relacionats amb l'abast del consentiment i amb les finalitats informades.

9.2 Finalitat del Tractament:

Les dades personals seran exclusivament utilitzades per als fins exposats en el formulari de recollida de dades.

Les dades de caràcter personal que ens proporcioni per mitjà de l'enviament de correus electrònics, així com les dades a les quals EL TITULAR accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consultes o sol·licituds realitzades a través del lloc web, seran recollides en un fitxer responsabilitat del TITULAR i el propòsit és atendre consultes o sol·licituds, així com elaborar el seu perfil d'usuari sobre la base dels seus hàbits de navegació, per tal de mantenir-lo informat sobre els béns i serveis que puguin resultar del seu interès.

9.3 Destinataris de les dades:

Les seves dades no seran comunicades a tercers. En alguns casos es donarà accés a les seves dades a determinats proveïdors que presten serveis a la nostra empresa, com l'enviament de les newsletters i l'emmagatzematge de dades o de pàgines web, amb tots els quals es tenen signats els contractes de protecció de dades com a Encarregats del Tractament i en cap cas tractaran les dades per a fins propis.

9.4 Conservació de les dades:

Les seves dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per aconseguir els fins del tractament, sense perjudici de la seva conservació per a la posada a disposició de les autoritats competents i per fer front a reclamacions. En aquest cas, les dades es conservaran bloquejades fins a la finalització del termini de prescripció, moment en que seran eliminades.

9.5 Drets:

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat al paràgraf anterior i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a tal efecte, i indicant-nos el seu nom complet i número de DNI, a shop@massana.es o per correu postal a Centro Textil Massana, S.L. adreça postal c. Josep Calvet, 80 Mataró

Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

9.6 COOKIES:

EL TITULAR podrà utilitzar cookies per facilitar la navegació a la seva pàgina web. No obstant això l'Usuari podrà configurar el seu equip per acceptar o no les cookies que rep encara que això pot anar en detriment d'alguna funcionalitat.

Les cookies (galetes) ens permeten millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de cookies.

9.7 LLICÈNCIA D'ENLLAÇOS:

Els Usuaris i, en general, les persones que vulguin crear un enllaç han de complir les condicions, sempre prèvia autorització:

No es realitzaran manifestacions, indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigrants sobre la web, sobre EL TITULAR o les seves propietats i, en particular, no es declararà ni es donarà a entendre que EL TITULAR col·labora, és un soci col·laborador i/o que d’alguna manera ha supervisat o assumit els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'enllaç.

L'establiment d'enllaços no implica l'existència de relacions entre EL TITULAR i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació del TITULAR dels seus continguts o serveis.

9.8 MENORS DE CATORZE ANYS:

La present web no està dirigida a menors de 14 anys, en conseqüència, s'han d'abstenir de facilitar qualsevol informació de caràcter personal.

9.9 DENEGACIÓ I RETIRADA DE L'ACCÉS:

EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web o als seus serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, a aquells Usuaris que no compleixin aquest Avís Legal o altres condicions d'ús aplicables.

9.10 MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS:

EL TITULAR prèvia comunicació als usuaris, es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment, els avisos legals, condicions i termes d'ús continguts en ella.

9.11 LEGISLACIÓ APLICABLE:

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola.

Clàusula 10. Navegació, accés i seguretat

L'accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, i les condicions i termes d'ús contingudes en ella. Massana realitza els màxims esforços pera que la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

Aquest web site ha estat dissenyat per suportar els navegadors més utilitzats (explorer, chrome, firefox, safari, opera).

Massana no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyada la pàgina web. L'accés a aquest lloc web es realitza en un entorn no segur, de manera que la informació es transmet de forma no xifrada.

Massana no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest lloc web sigui interromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d'aquest web, estigui lliure d'error o causi un dany. En cap cas Massana serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent-hi però no limitant-s’hi, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Massana no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest web site.

Clàusula 11. Propietat intel · lectual.

Tota la informació continguda en www.massana.es, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d'autor i altres drets de protecció recollits en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a Massana o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d'aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.


Tot el contingut del website i tot el contingut disponible a través dels serveis prestats, incloent-hi dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, software, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el “Contingut”) són propietat exclussiva de Massana, o dels seus llicenciants, amb tots els drets reservats. Cap de les parts del Contingut del lloc web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa, o venuda, de cap manera ni per cap mitjà, total o parcialment, sense el previ consentiment per escrit de Massana.   

Sempre que l’usuari estigui legitimat per a usar la pàgina web, Massana atorga una llicència limitada per utilitzar i accedir al website i al Contingut del website i per descarregar legítimament i només per a ús personal i no comercial, el contingut d'aquest, sempre que es mantinguin intactes totes les advertències sobre drets d'autor i propietat intel·lectual . No es podrà carregar o republicar Contingut del web enlloc d'Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del lloc web queda estrictament prohibit.

Clàusula 12. Marques registrades.

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de Massana o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element de www.massana.es que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Massana sense el permís escrit de Massana o de la tercera empresa.

Clàusula 13. Accions judicials.

www.massana.es, es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Clàusula 14. Dret aplicable i jurisdicció.

Les Condicions Generals de Venda aquí exposades estan subjectes a la legislació espanyola. En cas de litigi sobre la interpretació, execució o validesa d'aquestes condicions generals de venda, tindran competència els tribunals del lloc de residència del consumidor.

www.massana.es, és administrat per la societat:

Centro Textil Massana, S.L., amb seu social a:

C / Josep Calvet, 80

08302 MATARO (Barcelona) Spain

Centro Textil Massana, S.L. © Tots els Drets Reservats.