No podeu fer una nova comanda des del vostre país United States

Condicions

1.1 Text legal

CENTRE TÈXTIL MASSANA, S.L.

C/ Josep Calvet, 80
Mataró (Barcelona)
- NIF: A60882248
- Registre Mercantil: Inscrita registre mercantil Barcelona Foli 211, Tom 38.099, Full B-134.950.

https://www.masana.es (en endavant "el portal"), és un servei de la societat Centre Tèxtil Massana, S.L. (D'ara endavant Massana)

Es fa constar que les presents condicions regeixen exclusivament la venda per part de Massana de productes presentats al seu lloc web: www.massana. És i que, com ja s'ha aclarit anteriorment, els productes que s'ofereixen en el portal, estan reservats a particulars.

La confirmació d'una comanda, d'un producte ofert en el lloc www.massana.es, implica l'acceptació expressa per la teva part de les presents condicions generals de venda, sense que sigui necessària la teva signatura per confirmar aquesta acceptació.

Clàusula 1. Preu

1.1 - Els preus dels nostres productes s'expressen en euros amb tots els impostos inclosos, no s'inclouen les despeses de gestió i enviament que són de 6 € per tot Espanya, l'import s'indicarà en el moment de la confirmació definitiva de cada comanda ( vegeu condicions d'enviament).

1.2 - Massana es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què s'enregistri la comanda.

1.3 - Els productes seran propietat de Massana, fins que s'aboni per complet el seu preu a Massana.

1.4- El preu dels productes será el que s’estipuli en cada momento en la nostra web, menys en cas d’error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes que vostè ha encarregat en la seva comanda, li informarem el més aviat possible i li abonarem l’import total de la seva comanda. Posteriorment podría tornar a realitzar la seva comanda de nou, amb els preus correctes. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancelada i se li tornaran íntegrament les quantitats que haguéssin estat abonades.

No estem obligats a sumbinistrar-li cap comanda amb productes a preu inferior incorrecte (inclús encara que li haguem enviat la Confirmació d’Enviament) si l’error en el preu és obvi i equívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

Clàusula 2. Modalitats de comanda

A Internet: www.massana.es.

Les dades contractuals seran objecte de confirmació i les dades contractuals es recopilaran abans de la realització de l'enviament.

Massana es reserva el dret de cancel · lar o rebutjar qualsevol comanda d'un client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d'una comanda anterior.

Ens comprometem a acceptar la teva ordre de comanda d'acord amb els termes de les condicions generals de venda aquí exposades.

El client declara conèixer i acceptar les presents condicions generals de venda abans de confirmar les seves comandes.

La confirmació d'una comanda implica, per tant, l'acceptació d'aquestes Condicions Generals de Venda. A no ser que es demostri el contrari, les dades registrades per Massana constitueixen una prova del conjunt de transaccions realitzades entre Massana i els seus clients.

Massana farà tot el possible per gestionar totes les comandes.Clàusula 3 - Disponibilitat

Les nostres ofertes de productes i preus són vàlides mentre s'exposin al lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles.

Per als productes que no es trobin en els nostres magatzems, les nostres ofertes són vàlides amb la condició que hi hagi disponibilitat per part dels nostres proveïdors.

Dins d'aquest marc, es facilitaran indicacions sobre la disponibilitat dels productes en el moment en què es processi cada comanda.

Aquesta informació s'ha de facilitar directament els proveïdors, podrien produir-se excepcionalment errors o modificacions.

En el cas que el producte no estigui disponible després del processament d'una comanda, s'informarà al client per correu electrònic o per telèfon del lliurament de només una part de la seva comanda, o bé de la cancel · lació. El client rebrà la devolució de l'import complet o parcial de la seva comanda en un termini màxim de 10 dies a partir de la realització de la comanda.Clàusula 4. Pagament

4.1 Forma de pagament

El pagament de les compres s'efectua mitjançant Targeta de Crèdit i sistema PayPal.

Acceptem les següents targetes de crèdit: De crèdit i dèbit VISA, VISA ELECTRON i MASTERCARD.

En el moment del pagament, es connectarà amb la passarel · la de pagament de "La Caixa" que serà de forma immediata i es considerarà efectiva després de la confirmació de l'entitat bancària.

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d'un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies al protocol SSL.

En el moment en què prems el botó "Validar", durant la confirmació de la comanda, el nostre banc verifica la validesa del nombre de la targeta de crèdit i comprova que no estigui bloquejada.

Massana no té en cap cas accés a les teves dades bancàries ni els guarda en els seus servidors. Per aquest motiu, hauràs facilitar de nou cada vegada que facis una nova transacció a la nostra pàgina web.

D'aquesta manera, obtens una doble protecció contra abusos i fraus.

4.2 Pagament segur

De conformitat amb el nostre compromís respecte a la seguretat dels pagaments, t'informem que Massana, a través de la seva entitat bancària "La Caixa", verifica la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d'una comanda.

Aquest procés forma part de la nostra lluita contra el frau en les maneres de pagament per Internet i per protegir el conjunt dels consumidors.

Massana, amb l'objectiu d'impedir la utilització fraudulenta de les dades bancàries dels nostres clients, farà servir una passarel · la de pagament de la seva entitat bancària: "La Caixa" que realitza un procés de verificació d'aquestes dades. En l'àmbit d'aquest procés, Massana es reserva el dret de demanar als seus clients l'enviament (per fax o correu postal) d'una còpia de les dues cares del seu document nacional d'identitat, així com d'un justificant del seu domicili de menys de tres mesos d'antiguitat. No es podrà enviar cap comanda abans de la recepció i la comprovació d'aquests documents. Els documents sol · licitats s'han d'enviar en un termini de sis dies hàbils.

Massana es reserva el dret d'efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents esmentats anteriorment, o si aquests no són vàlids.Clàusula 5-Lliurament

5.1 Aspectes generals

Els terminis de lliurament depenen del temps de gestió de la comanda, al qual cal afegir els termini d'enviament, els quals poden variar en funció de la xarxa de distribució proveïda pels nostres transportistes per a cada regió. El nostre compromís és el lliurament en un termini de 3 a 5 dies laborables.

Els terminis d'expedició d'una comanda varien per a cada venda i s'indiquen a la fase de confirmació de la comanda. També s'esmenten en el missatge de recapitulació de la comanda i es poden consultar a El meu compte / Les meves comandes.

Els productes s'envien a l'adreça indicada pel client durant la realització de la comanda. Per tal d'optimitzar el lliurament, convidem al soci a que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l'horari laboral habitual.

Massana es reserva, la possibilitat de fraccionar els enviaments. En aquest cas, només es facturaran les despeses de gestió i enviament corresponents a un únic enviament.

Les comandes s'envien a través de l'agència de transports CORREOS EXPRESS per a tota la península i l'agència TIPSA per als enviaments a Balears.

Massana no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l'enviament.

5.2 Problemes amb el lliurament

Si el client no es troba a l'adreça indicada per rebre el seu paquet, normalment s'intenta lliurar el paquet a un familiar o una persona vivint en el mateix lloc. Si no, es deixa a la bústia una notificació amb la qual podrà retirar el paquet en la seva oficina de Correus durant aproximadament els 15 dies següents.

En el moment en que rebis el teu paquet, has de:

Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.

Assenyalar qualsevol anomalia en l'ordre de compra, fent constar les teves reserves i incloent la teva signatura.

Confirmar per carta certificada amb justificant de recepció les reserves al transportista abans que passin tres dies hàbils.

Si és necessari reenviar els articles, hauràs de presentar una sol · licitud de devolució davant els nostres serveis (formulari de contacte) en un termini de set dies a partir del lliurament. Un cop transcorregut aquest termini, no s'acceptarà cap reclamació.

En cas que el producte es retardi o no arribi al seu destí, el client pot dirigir al nostre servei d'atenció al client, enviant un correu electrònic a través del formulari de contacte del portal o bé telefònicament al servei d'atenció al client. El correu electrònic d'atenció al client és: shop@massana.es, i el número de telèfon atenció al client: 93.741 55 45.

En cas d'una devolució a causa de la impossibilitat de lliurar la comanda (adreça del destinatari incorrecta, termini de recollida acabat ... etc) el client és automàticament notificat per correu electrònic. Sense notícies de la seva part en els propers 3 mesos a partir de la recepció del correu, Massana es reserva el dret de cancel·lar la comanda.

Clàusula 6. Termini de devolució.

D'acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris, el client disposa d'un termini de devolució de quinze dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia.

Totes les devolucions s'han d'enviar a la següent adreça:

Centre Tèxtil Massana, S.L.

C / josep Calvet, 80

08302 Mataró (Barcelona)

No es podrà exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis clars que els productes s'han usat de forma prolongada (més d'uns minuts). No s'acceptaran devolucions de llenceria que hagi estat provada. És obligatori retornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda posterior (sense imperfectes, tares o taques causades pel client) i juntament amb el seu (s) accessori (s) corresponent (s).

No es podrà acceptar cap paquet que no tingui algun dels elements d'identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda). La devolució dels productes o serveis sol · licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades pel client.

Aquestes quantitats s'han d'ingressar al banc del client en un termini màxim de 15 dies a partir de l'exercici del dret de devolució.

En tots els casos, s'enviarà un correu electrònic al client informant-lo del reemborsament.

No s'acceptaran enviaments contra reemborsament.

De conformitat amb la legislació bancària, no es podran efectuar reembossaments en targetes de crèdit la data de caducitat hagi vençut. En aquest cas, Massana es reserva el dret de sol · licitar al client totes les dades necessàries per efectuar el reemborsament corresponent.

Si el client ha utilitzat vals de compra aquests seran retornats al seu compte en Massana.es, amb prioritat.Clàusula 7. Productes.

Els productes oferts s'adeqüen a la legislació espanyola vigent ia les normes aplicables a Espanya.

La societat Massana farà tot el possible perquè les imatges fotogràfiques dels seus productes representin fidelment els productes oferts. Així mateix, cada producte va acompanyat d'una descripció exacta de les seves característiques principals. En cas que hi hagi una manca de correspondència evident entre les característiques del producte i la seva representació, el client podrà tornar i sol · licitar el seu reemborsament d'acord a l'estipulat en la clàusula 6.

Clàusula 8. Modificacions

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. Massana es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquesta pàgina web.

No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest lloc web. No obstant això Massana es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís, pel que fa a la disponibilitat dels seus productes i campanyes.

Massana es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions generals de venda, així com les condicions i termes d'ús d'aquesta pàgina web. Qualsevol modificació d'aquests s'anunciarà convenientment. L'entrada en vigor de les modificacions de les condicions d'ús es produirà des del moment de la seva publicació en aquesta pàgina web.Clàusula 9. Protecció de dades personals

La visita a aquest lloc web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que proporcioni l'usuari alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal.

Les finalitats per les quals seran recollides les dades s'han d'especificar en el propi formulari de dades, incloent la gestió de l'alta com a usuari, enviament d'informació comercial de futures campanyes, productes i / o serveis per correu postal o per mitjans electrònics, incloent SMS, així com la realització d'enquestes. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la incorporació de les seves dades en un fitxer dels quals sigui responsable Massana, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos.

Massana ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Els usuaris les dades siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d'oposició, accés i informació, rectificació, cancel · lació de les seves dades i revocació de l'autorització, sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats escrivint-nos a l'adreça de correu electrònic de shop@massana.es.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida.

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap cookie d'aquest lloc web permet que pugui contactar amb el número de telèfon de l'usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie d'aquest lloc web pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera, en aquest lloc web, que la informació privada d'un usuari formi part de l'arxiu cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

Massana podrà facilitar dades nominatives als seus socis comercials.

D'aquesta manera, l'usuari podrà rebre ofertes comercials de tercers. Referent a això, s'especifica que, excepte rebuig exprés per part de l'usuari, Massana podrà facilitar les dades d'aquest als seus socis comercials. No obstant això, pel que fa a l'adreça de correu electrònic del client, Massana només podrà utilitzar o facilitar aquesta direcció als seus socis amb l'autorització expressa de l'usuari.

Per descomptat, l'usuari podrà en tot moment anul · lar aquesta autorització, comunicant el seu rebuig per correu electrònic a la següent adreça: shop@massana.com.Clàusula 11. Navegació, accés i seguretat

L'accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. Massana realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

Aquest lloc web ha estat dissenyada per suportar els navegadors més utilitzats (explorer, chrome, firefox, safari, opera).

Massana no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyada la pàgina web. L'accés a aquest lloc web es realitza en un entorn no segur, de manera que la informació es transmet de forma no xifrada.

Massana no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest lloc web sigui interromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir a través d'aquest lloc web, estigui lliure d'error o causi un dany. En cap cas Massana serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Massana no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest lloc web.

Clàusula 12. Propietat intel · lectual

Tota la informació continguda en www.massana.es, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d'autor i altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1 / 1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel · lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a Massana o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d'aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel · lectual.

Tot el contingut del lloc web i tot el contingut disponible a través dels serveis prestats, incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el " Contingut ") són propietat exclusiva de Massana, o dels seus llicenciats, amb tots els drets reservats. Cap part del contingut del lloc web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, Republic, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit de Massana. Sempre que l'usuari estigui legitimat per utilitzar la pàgina web, Massana atorga una llicència limitada per utilitzar i accedir al website i al Contingut del web i per descarregar legítimament i només per a ús personal i no comercial, el contingut d'aquest, sempre que es mantinguin intactes totes les advertències sobre drets d'autor i propietat intel · lectual. No es podrà carregar o republicar Contingut del lloc web en cap lloc d'Internet , Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del lloc web queda estrictament prohibit.

Clàusula 13. Marques registradesa

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat d'Massana o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element de www.massana.es que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Massana sense el permís escrit d'Massana o de la tercera empresa.

Tot el contingut del lloc web i tot el contingut disponible a través dels serveis prestats, incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el " Contingut ") són propietat exclusiva de Massana, o dels seus llicenciats, amb tots els drets reservats. Cap part del contingut del lloc web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, Republic, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit de Massana. Sempre que l'usuari estigui legitimat per utilitzar la pàgina web, Massana atorga una llicència limitada per utilitzar i accedir al website i al Contingut del web i per descarregar legítimament i només per a ús personal i no comercial, el contingut d'aquest, sempre que es mantinguin intactes totes les advertències sobre drets d'autor i propietat intel · lectual. No es podrà carregar o republicar Contingut del lloc web en cap lloc d'Internet , Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del lloc web queda estrictament prohibit.

Clàusula 14. Accions judicials

www.massana.es, es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel · lectual i industrial.

Clàusula 15. Dret aplicable i jurisdicció.

Les Condicions Generals de Venda aquí exposades estan subjectes a la legislació espanyola. En cas de litigi sobre la interpretació, execució o validesa d'aquestes condicions generals de venda, tindran competència els tribunals del lloc de residència del consumidor.

www.massana.es, és administrat per la societat:

Centre Tèxtil Massana, S.L., amb seu social a:

C/ Josep Calvet, 80

08.303 MATARO (Barcelona) Spain

Centre Tèxtil Massana, S.L. © Tots els Drets Reservats.